Ime tvrtke: Morska mačka d.o.o.
Sjedište: Slavonska 2 21000 Split
Sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno: Trgovački Sud u Splitu
Broj računa: 2340009-1110468640
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn
Članovi uprave društva: Marina Kozina
Matični broj: 2741113
OIB: 85098077793
Licenca klasa/ID kod: HR-B-21-060269591